Hjem

Flyvepsykologisk Center

D. 14. februar 2021 trådte reglerne EASA.CAT.GEN.MPA.175 & EASA.CAT.GEN.MPA.215 i kraft. EASA-reglerne indebærer, at alle AOC-holders skal sikre, at der foretages en psykologisk assessment af den enkelte pilot i forbindelse med ansættelse og forud for påbegyndelse af flyvning. Desuden skal der implementeres et såkaldt Pilot Peer Support Programme.


Pilot Assessments

EASA.CAT.GEN.MPA.175


AOC-holders skal sikre, at piloter får foretaget en psykologisk assessment, inden de tager hul på flyvning. Det betyder, at der i forbindelse med rekrutteringen skal laves en psykologisk vurdering af piloterne. Flyvepsykologisk Center sikrer, at alle pilot assessments varetages af specialistgodkendt psykolog, som har erfaring med flyvepsykologiske myndighedsopgaver.


Læs mere

Peer Support Programme

EASA.CAT.GEN.MPA.215


Et Pilot Peer Support Program (PPSP) indebærer, at piloter i tæt samarbejde med en kvalificeret psykolog hjælper deres medpiloter med at håndtere forskellige former for psykologiske-, arbejds- og livsrelaterede problemer. Pilotens problematik vil blive håndteret absolut fortroligt og piloten vil modtage støtte og rådgivning med henblik på at vende styrket tilbage til cockpittet


Læs mere

Medical Class 1

EASA.PART.MED.B.055


Ansøger du om Medical Class 1 indenfor luftfart (fx ifm. uddannelse til pilot eller flyveleder), så er første skridt en psykologisk screening for at få vurderet dit mentale helbred. Vær venligst opmærksom på, at du skal have foretaget den psykologiske screening inden flyvelægebesøget. Det er flyvelægen (AeMC), der endeligt vurderer og godkender resultatet af screeningen. Læs mere

Flyvepsykologisk Center samarbejder bl.a. med AeMC, Flyvemedicinsk Center Jylland. Vores ledende

psykolog varetager bl.a. alle psykologiske assessments i forbindelse med Medical Class 1